Maha Shivratri 2022: این است که چرا ما جشنواره فرخنده را جشن می گیریم!

[ad_1]

دهلی نو: ماها شیوراتری یکی از فرخنده ترین جشن های هندوها است و به لرد شیوا تقدیم شده است.

این جشن در اول مارس (سه شنبه) در سراسر کشور برگزار می شود. این جشن برای هندوها در سرتاسر جهان اهمیت زیادی دارد و یکی از جشن‌های مشهور در سراسر کشور است. این روز نشان دهنده پیوند زناشویی لرد شیوا با الهه پارواتی است.

ارادتمندان به معابد Shiv-Parvati برای طلب برکت و همچنین روزه گرفتن در این روز مراجعه می کنند.

ماها شیوراتری در زمان کریشنا پاکشا در ماه ماگا در تقویم هندی جنوبی یا تقویم قمری هندو آماواسیان بر چاتورداشی تیتی می افتد. با این حال، طبق تقویم شمال هند یا تقویم قمری Poornimant، ماها شیواراتری شیواراتری Masik (ماهانه) در ماه Phalguna است.

همانطور که ما آماده می شویم تا ماها شیواراتری را جشن بگیریم، در اینجا توضیحی در مورد چرایی جشن گرفتن جشنواره و افسانه های مرتبط با آن وجود دارد.

ازدواج الهه پارواتی و شیوا: این محبوب ترین افسانه مرتبط با ماها شیوراتری است. این روز نشان دهنده پیوند زناشویی خداوند با همسرش است.

پس از مرگ همسرش ساتی، شیوا مانند یک گوشه نشین زندگی می کرد. او در مراقبه غوطه ور بود و توبه شدیدی را بر عهده گرفت. ساتی به عنوان پارواتی دوباره متولد شد تا بار دیگر قلب شیوا را به دست آورد و همسر او شود. او سالها توبه سختی انجام داد و تمام تلاشش را کرد تا توجه او را جلب کند. شیوا با دیدن فداکاری، فداکاری و عشق بی اندازه او، او را به عنوان همسرش پذیرفت.

آنها در چهاردهمین روز از دو هفته تاریک در ماه فالگونا ازدواج کردند.

لرد شیوا و قسمت سامودرا مانتان: در یک مسابقه تک‌آپمانشیدی، دیوها و آسوراها شروع به به هم زدن سامودرا یا اقیانوس کردند تا شهد الهی (آمریتا) را برای به دست آوردن جاودانگی به دست آورند. در حالی که اقیانوس را با کوه ماندارا به عنوان میله و واسوکی، پادشاه مارها به عنوان یک طناب به هم می کوبید، تعدادی چیزهای مفید از اقیانوس بیرون آمدند اما با آن هالاهالا یا سم نیز ظاهر شدند.

هالاهالا آنقدر سمی بود که می توانست آفرینش را خراب کند. برای نجات جان و جهان، لرد ویشنو از دیوها خواست به لرد شیوا برسند، که به تنهایی می تواند سم را مصرف کند.

لرد شیوا به راحتی با مصرف هالاهالا موافقت کرد. الهه پارواتی از ترس اینکه آسیبی به او وارد شود، گردن او را با دستانش فشار داد و به این ترتیب مانع از پایین رفتن هالاها از گلوی او شد. این باعث شد هالاهالا در گلویش پناهنده شود. اگرچه نتوانست به شیوا آسیب برساند، گردن او را آبی کرد. از این رو شیوا به عنوان Neelakantha نیز شناخته می شود.

برای اطمینان از اینکه هالاهاله هیچ تأثیر دیگری بر خداوند ندارد، دیوها و فداییان خداوند او را تمام شب با خواندن ستایش و اجرای رقص بیدار نگه داشتند.

داستان چگونگی به وجود آمدن شیوا لینگا: یک بار، لرد ویشنو و لرد برهما بر سر برتری خود با هم بحث کردند. این امر باعث ایجاد آشفتگی زیادی در Devaloka شد و دیوها برای کمک به لرد شیوا رسیدند. برای اینکه برهما و ویشنو متوجه شوند که قدرتی عالی بر آنها حاکم است، شیوا به صورت شعله ای آتشین به شکل لینگام ظاهر شد و آن دو را به چالش کشید تا ابتدا و انتهای نور تابیده را ردیابی کنند.

ویشنو به یک گراز تبدیل شد و به زیر زمین رفت در حالی که برهما به شکل قو در آمد تا به سمت بالا پرواز کند. جستجو به قدری خسته کننده بود که برهما گل کتاکی را متقاعد کرد تا شاهد “دستاورد” او در ردیابی منشأ پرتو باشد و همان را به لرد ویشنو برساند.

این زمانی است که لرد شیوا با فرم کامل خود از پرتو بیرون آمد. برهما و ویشنو که متوجه شدند استدلال آنها بیهوده و ادعای برتری آنها بی معنی است، در برابر لرد شیوا تعظیم کردند و درخواست بخشش کردند.

از آنجایی که شیوا در این روز به شکل لینگا ظاهر شد، مردم برتری او را با بیدار ماندن و سر دادن مانتراهایی که به احترام او در ماها شیواراتری برگزار می شود، جشن می گیرند.

در اینجا ماها شیوراتری را برای همه آرزو می کنم![ad_2]

Jamiya Calhoun

دوستدار فرهنگ پاپ به طرز خشمگینانه ای فروتن. نینجاهای شبکه های اجتماعی بی عذرخواهی طرفدار الکل دردسر ساز.

تماس با ما