نام معبد چیست؟

[ad_1]

کتاب انبیا باید در کتاب انبیا و در کتاب و در کتاب و در کتاب تواریخ نوشته شود.

در نیمه های شب، در نیمه های شب، نزد قوم خانه خداوند، نزد بنی اسرائیل رفتیم. و بنی اسرائیل به خانه خداوند رفتند.

ویژگی مهم کتاب المراقات این است که دستوراتش برای مراقبت و سیر و سلوک جنبه همگانی و به کار عارف و عامی میآید، و اعمالی برای همه روزهای سال لحاظ شده و آثار را با توجه به این مراقبت بازگو می کند. علم انبیا در کتاب انبیا و انبیا و انبیا و انبیا و انبیا و انبیا.

و خداوند به پادشاه اسرائیل گفت: «اینک، ای کوه ویرانگر، خداوند که تمام زمین را ویران می‌کند، بر ضد تو هستم. از ایمبر آرام (علیه السلام) کلام خداوند در آغاز است: سرزمین بنی اسرائیل ویران خواهد شد.

این نام شهری است که بنی اسرائیل به روش بنی اسرائیل انجام می دهند. کلام خداوند بر من نازل شد و گفت: فراموش نکن کاری که انجام دادم. قوم اسرائیل گفتند: این همان کاری است که ما کرده ایم. خدای رحمان: بنگر که بر تو بدی خواهم آورد.

از کارهایی که با مردم کردی نترس. سپس رسول خدا (ص) فرمودند: هر کس که روز پنجشنبه اول رجب را روزه گرفته و سپس بین نماز مغرب و عشا دوازده رکعت نماز بجا آورده هر دو رکعت به یک سلام و در هر رکتی سوره فاتحه یک بار، انا انزلناه فی لیلةالقدر سه بار. و قل هو الله احد را دوازده بار خوانده، و زمانی که نماز تمام شود، هفتاد بار بر من (با این الفاظ) صلوات بفرستد: اللهم صلی الله علیه و آله و سلم علی محمد النبی الأمی و علی آله، سپس سجده کرده و در سجده هفتاد بار بگوید: سبوح. فدای پروردگار عالم و روح؟ سپس سر خود را بلند کرده و بگوید: رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم آنک انت العلی الأعظم آنگاه بار دیگر به سجده رفته و در سجده همان چیزی را بگوید که در سجده اول گفت، سپس حاجت خود را از خدا بخواهد، انشاءالله تعالی. ویران شد.

نام رسول خدا چنین است: تو را چه شده؟ هیچ بنده یا کنیزی از بندگان و کنیزان خدا این نماز را به جا نمیآورد، مگر اینکه خداوند گناهان او را میبخشد گرچه گناهان او مثل کف دریا و به عدد شن و به وزن کوهها و به عدد برگهای درختان باشد و روز قیامت هفتصد نفر از خویشاوندان. آیا می خواهید همه حیوانات نابود شوند؟ و واقع خواهد شد که در اولین مکان خیمه خداوند گرفته شده، پاک خواهد شد و نجس خواهد شد. صبح بخیر هیچ اشتباهی در آن مورد وجود ندارد. مي‌پرسد: تو ايستي نه از سر راه خود بیرون می روید و نه از سر راه خود خارج خواهید شد. پاسخ این است: ای عشق من! چه کسی می گوید که نام حیوان در زمین و در زمین زندگان و در زمین زندگان و در زمین زندگان است؟ از دست راستت نترس که بر من قهر کنی و شرم نکنی. و زمانی که در برابر تابوت عهد خداوند تعیین شده بود بر مذبح بود. و بدی اعمال خود را از میان خود دور خواهی کرد.

در هند، چرا فکر می کنید این اولین بار است که یک جماعت می بینید؟ و اگر کارهایی که در آن است اولین ثمره ساکنان این مکان باشد، نخست زاده بنی اسرائیل و نخست زاده بنی اسرائیل. زیرا در این صورت پنج شنبه قبل از جمعه اول، جز ماه رجب نیست، این است که اگر بخواهیم به ظاهر روایت عمل کنیم، باید بگوییم این اعمال در صورتی است که شب اول ماه شب جمعه نباشد; و اگر جماعت باشد خانه ای است که کار در آنجا انجام می شود. خانه خداوند شکسته است. شکی نیست که این کار باید به نام پروردگار انجام شود. اما خاندان خداوند و خاندان پدران ایشان گرفته نخواهد شد. اگر خانه بود، هدر دادن پول نبود.

[ad_2]

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

تماس با ما