قیمت ماهیانه در بازار چقدر است؟

[ad_1]

فرارو- بازارهای بازار معتقدند، با توجه به اینکه بازار روانی مسکن در همان ابتدای احیای برجام با شوک روبرو خواهد شد که این موضوع طبیعی است و در قبال سایر بازارها رخ خواهد داد، اما با توجه به اینکه اقتصاد ایران بسیار تورمزده است، بعد از آن. ارزش ملک به ترتیب روز و در آخر روز است.

به گزارش فرارو، بازار مسکن افزایش شدید قیمتی را در سه سال گذشته تجربه کرده است، قیمت هایی که قیمت ها برابر با 7 برابر شده است، اما در یک سال گذشته بازار با رکود بسیار زیاد بوده است، این است که قیمت مسکن با افزایش 20 درصدی روبرو بوده است. ، اما ما با تورم بیش از 50 درصدی مواجه بودیم، بنابراین یک سال گذشته سرعت رشد مسکن از سرعت رشد تورم کمتر بوده است، از سویی به نظر می رسد در دو سال آینده این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.

ارزش بازار ماهانه در سال چقدر است؟این برنامه بر اساس آخرین بازار است
مزون بازار حمدره سردی پریشنس در فتگو با فرارو با اشاره به اینکه امروز عامل اصلی تاثیرگذار بر روی قانون دولت برجام است، اظهار داشت: اگر به نتیجه برسد، به تبع این موضوع دلار می تواند با کاهش قیمت مواجه شود، در چنین مواردی نیز می توان انتظار داشت که مسکن با کاهش قیمت مواجه شود. درب ربات شکسته است.

وی افزود: به بیان دیگر کاهش قیمت مسکن تحت تأثیر احیای برجام رقم خواهد خورد، در اینباره اگر در یک بازه بلندمدت مشکلات ایران و غرب حل و فصل شود، ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که همه بازارهای سرمایه‌ای از جمله مسکن با کمتر روبرو شوند، اما در تصویر زمان مناسب است و زمان مناسب است و زمان مناسب برای شماست.

سرحدی اظهار داشت: به نوعی می توانم این طور تفسیر کند که همه انتظار دارند با احیای توافق هستند، وضعیت اقتصادی کشور از این بدتر نیست و یک اعتمادی به ثبات وضعیت به وجود آید، قدر مسلم اگر این اتفاق می تواند انتظار داشته باشد به مانند زمان باشد. قیمت کالا و صدای شیپورها یکسان باشد.

این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه کنترل انتظارات تورمی در گرو رسیدن به یک توافق مناسب است، اضافه کرد: اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قدر مسلم افزایش انتظارات تورمی نه تنها بازار مسکن، بلکه همه بازارهای سرمایه کشور را در برخواهد گرفت، که این موضوع می تواند تبعات بسیار جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که احیای برجام و یا شکست در تصمیم گیری مهم بر روی اقتصاد کشور خواهد بود.

سرحدی با اشاره به اینکه قیمت مسکن در چند سال گذشته با افزایش برابری روبرو بوده است که این رشد قیمت را داشته باشد، ادامه داد :، اما به این نکته توجه کرد که باید افراد سودجو و دلالان در بازار مسکن در چند سال گذشته. خرید و فروش‌های صوری که بین خود انجام می‌دهند، باعث می‌شوند تا قیمت‌ها نیز برابر باشد، بدون اینکه این موضوع در معامله‌ای انجام شود، از سویی این موضوع تأثیر بسیار بدی بر روی بازار گذاشته و وضعیت بازار مسکن را بسیار آشفته‌تر از گذشته می‌کند. او مرده است.

این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: همچنین این نکته ضروری است که در همه دولتها در بازار مسکن مدنظر قرار داده و آن را به نوعی مدیریت و کنترل می کنند، تا از افزایش قیمتها جلوگیری شود، که این کار در اکثر موارد از طریق ابزارها باشد. مالیاتی انجام می دهد، اما در کشور ما در حالی که دولت در همه بازارهای مختلف حضور دارد، در تنها بازاری که نمی کند مسکن است و به نوعی آن را به حال خود رها کرده است و آن را در اختیار دلالان قرار می دهد، اگر قرار باشد. چنین وضعیتی ادامه پیدا کند، ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازار مسکن در سمت و سوی درست باشد، بنابراین دولت باید این بازار را کنترل کند و اجازه دهد دلالی و سوداگری افراد سودجو را در بازار مسکن ندهند.

[ad_2]

Alina Bentley

کاوشگر. کارشناس سفر. متخصص قهوه. طرفدار تلویزیون عمومی متخصص پرشور بیکن. برگزار کننده آماتور محقق فرهنگ پاپ.

تماس با ما