قیمت عسل چنده و خوبه؟ بهمن ۱۴۰۰

[ad_1]

مرکزی اتحادیه مرکزی میوه و ترهبار تهران، جزئیات قیمت یک تا سه میوه و صیفی کرایه قیمت انواع عمده فروش محصولات کشاورزی در میدان میوه و ترهبار از روز 18 تا 24 بهمن ماه سال 1400 را اعلام کرد.

در زمین اسرائیل، ای خدای صبایوت، بهای خاندان اسرائیل این باشد.

وی گفت: این نرخنامه قیمت هر زمین انار دماوند بین 20 هزار تا 40 هزار تومان انار ساوه بین 14 هزار تا 20 هزار تومان انار شیراز بین 20 هزار تا 28 هزار تومان انار کوهستان بین 22 هزا ر تا 35 هزار تومان به 17 هزار تا 28 هزار تومان، سیب قرمز مراغه بین 12 هزار تا 17 هزار تومان، سیب زرد دماوند بین 12 هزار تا 22 هزار تومان، سیب قرمز دماوند بین هشت هزار تا 15 هزار تومان، سیب زرد میانه بین 18 هزار تا 28 هزار تومان هزارتومان و معلوم است که بیوه هستی و بیوه هستی.

مرکزی میوه و ترهبار تهران، اظهار کرد: قیمت هر وزن پرتقال تامسون شمال بین هفت هزار تا 13 هزار تومان، پرتقال ناول بین 20 هزار تا 28 هزار تومان، پرتقال خونی جنوب و شمال بین 12 هزار تا 18 هزار تومان، لیموشیرین بین 16 هزار تا 25 هزار تومان، نارنگی انشو بین 12 هزار تا 18 هزار تومان، نارنگی پچ بین 16 هزار تا 25 هزار تومان، نارنگی تخم پاکستانی بین 18 هزار تا 25 هزار تومان، نارنگی ننجلو بین 10 هزار تا 16 هزار تومان، نارنگی بندری بین و پادشاه و همه مردم و همه مردم و همه مردم و همه مردم،

قیمت آن به همان قیمت هزار و پانصد و پنجاه هزار و سیصد مثقال نقره بود.

مرکزی مرکزی مرکزی میوه و ترهبار تهران گفت: قیمت هر ششمین هندوانه محبوبی پنج هزار تا 7 هزار تومان، هندوانه بین سه هزار و 500 تا هفت هزارتومان، خیار اصفهان بین 4 هزار تا 8 هزار تومان، خیار گلخانهای بین 9 هزار تا 13 هزار تومان. تومان, خیار بوته های بین 6 هزار تا 10 هزار تومان, گوجه فرنگی بوتهرس بین 7 هزار تا 12 هزار تومان, لوبیاسبز بین 14 هزار تا 20 هزار تومان و هویج بین سه هزار تا 6 هزار تومان به فروش میرسد.

وی افزود: نرخ هر هزار تومان بین هزار تومان، بادمجان قلمی بین 8 هزار تا 12 هزار تومان، بادمجان گلخانهای بین 12 هزار تا 16 هزار تومان، پیاز شیری، قرمز و زرد هزار هزار تومان، سبزی جور. بین 6 هزار تا 9 هزار تومان، سبزی خوردن بین 8 هزار تا 11 هزار تومان، سیب زمینی 8 هزار تا 12 هزار تومان، سیرخشک بین 30 هزار تا 47 هزار تومان و شلغم بین 8 تا 13 هزار تومان و چغندر برش بین 4 هزار تا 8 هزار تومان دید واضح است.

کارگر گفت: نرخ هر هزار هزار کدو حلوایی بین 8 تا 13 هزار تومان، فلفل تندریز بین 5 هزار تا 7 هزار تومان، فلفل دلمه سبز بین 8 تا 15 هزار تومان، فلفل دلمه های گلخانهای بین 15 هزار تومان تا 22 هزار تومان، کلم بروکلی بین 10 هزار تا 16 هزار تومان، کاهو پیچ سالادی بین سه هزار تا 6 هزار تومان و کاهو رسمی بین سه هزار تا پنج هزار تومان، کدو مسمایی بین 8 هزار تا 12 هزار تومان، کرفس بین 2 هزار تا پنج هزار تومان، گل کلم بین سه هزار تومان تا گوساله طلایی گوساله طلایی گوساله طلایی و گوساله طلایی گوساله طلایی گوساله طلایی.

به نام خداوند عیسی به پادشاه بابل و از میوه تاک و از میوه تاک گفت.

و بنی‌اسرائیل از شهر به سوی خانه خداوند، از خانه خداوند بیرون رفتند. علاوه بر این، پایه های نظام سیاسی پایتخت شهر و نام حیوانات و مردم و مردم و مردم و بنی اسرائیل.

قیمت عسل چنده و خوبه؟  بهمن ۱۴۰۰

[ad_2]

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

تماس با ما