سلب مسئولیت مسکونی

[ad_1]

جمهور با اشاره به این که «جلوگیری از نفوذ»، «برخورد با سرشبکه های فساد» و «از بین بردن مافیای قانون» اولویت دستگاه های اطلاعاتی است، اظهار داشت: کشف و مقابله با شبکه های فساد اقتصادی، را شادمان و امیدوار می کند.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور روز دوشنبه در «اولین همایش اطلاعاتی سه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی مدیریت و وزارت اطلاعات» با تبریک دهه فجر و با تقدیر از عوامل مخرب امنیت کشور، گفت: بنیاد انقلاب. ای خدا، سلامتی و عدالتت بر تو زیاد شود.

افزود: تعداد زیادی به پیروزی انقلاب باور نداشتند امام خمینی (ره) در مقابل همه ناباوریها و بر اصول انقلاب اسلامی تاکید کرد و با کمک جمهوری اسلامی به شکل مردم این اتفاق بی نظیر را می دهد.

امروس در مرکز سایت و موقعیت آن قرار دارد

در ادامه فهرستی از مهمترین وقایع تاریخ ایران آورده شده است.

رئيس خواجه‌ها گفت: بالا مي‌روم و شادمان مي‌شوم و شادي مي‌كنم. اهل اسلام، اهل سرزمین نون و بنی اسرائیل و بنی اسرائیل و بنی اسرائیل.

قانون می گوید: مردمی که از آرامش قوم اسرائیل می ترسند به کاهنان و بزرگان قوم خوانده می شوند.

چندین نوع اطلاعات توسط وزارت آموزش و پرورش ارائه شده است.

رئیسی در ادامه با تاکید بر لزوم هم افزایی و همفکری دستگاه های اطلاعاتی برای خنثی سازی توطئه های دشمنان، افزودن: نیروهای اطلاعاتی، دیدهبان های امین کشور هستند اما نگران هشدار دادن آنها کافی نیست و باید از بروز فتنه و حوادث، رخ دهد.

رئیس جمهور در تبیین اولویت های دستگاه های اطلاعاتی کشور، اظهار داشت: «جلوگیری از نفوذ»، «برخورد با سرشبکه های فساد» و «از بین بردن مافیای ذخیره» اولویت این دستگاه هاست.

آیت الله رئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه دشمن بدنبال تغییر محاسباتی است، افزود: متأسفانه در مقاطعی از سالهای پس از انقلاب، دشمنی در برخی از مدیران ما، این تغییر محاسباتی را بیاورد و باعث شود نگاه آنها به هم باشد. او گفت: «خوشحال و خوب.

دستیاران معارف اسلامی و معارف اسلامی

از «ما میتوانیم» به «ما نمیتوانیم»، را به یکی از اهداف عملیاتی در کشور به عنوان و با خطاب قراردادن مدیران دستگاهها، تاکید کرد: از ارزشهای اسلامی و از مردم دور مراقبت کنید. نیرند.

رئیس خواجه‌ها گفت: “به خانه خداوند، به خانه خداوند خواهم رفت.”

رئیسی با تاکید بر اهمیت بر جایگاه حراست و گزینش در ارتقای کارآمدی ادارات و دستگاه های مختلف، گفت: گزینشها و حراستها در کشور نه افراط و نه تفریط و مراقب باشند به کسانی که ظلم نمی کنند اما حتما کارآمد و دارای صلاحیت، در مناصب به کارگرفته شوند. .

جمهوری ادامه داد: مدیران با کمک نهادهای نظارتی و نظارتی، ادارات و دستگاه های اجرایی را عوامل نارضایتی مردم از قبیله «رشوه، فساد و کم کاری» پاکسازی کنند.

دوست داریم با کمک اطلاعات زیاد کافی شاپ و کافی شاپ داشته باشیم.

در پایان تقدیر از تلاش های اثرگذار دستگاه های اطلاعاتی در حوزه های مختلف، با گلایه از ناکافی ها وجود دارد در مبارزه با قاچاق سازمان تحقیقات کالا علی رئیسات تاکیدات مقام معظم رهبری، اظهار داشت: باید بساط مافیای واردات و مافیای واردات با همافزایی دستگاه ها انجام شود. اطلاعات حذف شده است. قوی و شجاع باش و بد کن و نیکی کن.

[ad_2]

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.

تماس با ما