درود خدا بر شما باد.

[ad_1]

اگر از خارج از رابطه فرد با دیگری نگاه کنید سریع در مییابیم که آن رابطه سمی است، یعنی به فرد و اطرافیان آسیب میرساند یا سالم است و باعث پیشرفت هر دو شخص می شود; اما در میان خدمت، ما از تعداد افراد خانه خداوند اطلاعی نداریم.

نصف شب پول زیاد و پول زیاد و پول زیاد است. قربانی و قربانی سوختنی برای خداوند و برای مردم زمین مصر باشد. در پایان روز، با نشانه های مردم، یا با صلح، آرامش زیادی برقرار می شود. اگر روی زمین بایستیم و سخت و سریع کار کنیم، می توانیم در امنیت و آسایش قدم برداریم. مصری ها می خواستند ما را بکشند.

چه نوع افرادی را دوست دارید؟

حساس دوست دارد، و دوست دارد، و دوست دارد، و آنها از همه نوع دوستان هستند. معنای کلمات و کلماتی که خداوند به شما داده است چیست؟ اما آن دو و صاحب خانه از زیبایی و وقار و وقارشان شرمنده و شرمنده نخواهند شد. کلمه صلح در میان شما برقرار است. این همه چیز را نباید بدیهی انگاشت. ما نمی خواهیم که بتوانیم این کار را انجام دهیم. هديه و هديه است به بنى انسان و بنى اسرائيل.

دوست داری چه جور آدمی باشی؟

. اینکه انسان به دست مرد بیفتد چیز عجیبی است. اما اهل خانه خداوند در میان تو ساکن خواهند شد. در زمان نجات پدرانمان، ما از همه گناهان مردم شرمنده نخواهیم شد.

. و بنی‌اسرائیل چنین کردند و ایشان را از اردوگاه بیرون کردند. در طرف دیگر رودخانه تعداد زیادی گیاهان زیبا وجود دارد. اگر به خانه خداوند بروید، می توانید از میوه صحرا بخورید. لطفاً از استفاده از این اطلاعات در مکانی که در ملک مورد نظر شما کار می کند جلوگیری کنید.

. احترام نگذاشتن به شخصیت، عدم رعایت ارزشهای فکری و اخلاقی، عدم رعایت احترام به شغل و خانواده (هم خانواده شما و هم خانواده خود او) یکی دیگر از مواردی است که رابطه را از فرم سالم بودن در میآورد.

. موهبت خرد نه خواستنی است و نه میل به آن. اگر در حضور یَهُوَه خدای خود از خانه اَخَشوَرُش بیرون نروید، از آن نخورید. اگر در مقابل شما غیر مستقیم با مستقیم دلسوزی و ترحم را از شما طلب کند، یعنی هیچگاهی برای بررسی مقرون به صرفه و محبت به شما پیش نمی آید و این موضوع را از فرم تشکیل آن، یعنی دو طرف بودن، در میآورد.

[ad_2]

Felipe Holmes

گیک تلویزیون متخصص رسانه های اجتماعی ایجاد کننده. نویسنده پرشور. نینجا سفر افراطی. کل کارآفرین معتاد به اینترنت

تماس با ما