حواسی و آمدها افزایش درصدی دستمزد؟

[ad_1]

سر و صدای زیادی در اتاق ایجاد کرده اید و آن را شنیده اید. با کمک این فرد می توانید وارد خانه ارباب حلقه ها به خانه پادشاه و شاه شوید. با تصویب شورای عالی کار حداقل دریافتی یک خانوار 3.3 نفره کارگری نیز به 6 میلیون و 434 هزار تومان می رسد که 71.6 درصد از هزینه معیشت 8 میلیون و 980 هزار تومان این خانوار را پوشش می دهد.

به گزارش همشهری، مذاکرات مزد 1401 یکی از خاص ترین دوره های چانهزنی شرکای اجتماعی بود که هم دولت را از نقشگری و نظارتی فراتر نگذاشت و هم کارفرمایان و کارگران در اسرع وقت به توافقی نسبتاً قابل قبول دست یافتند; البته در خارج از شورایعالی کار، بحث‌وجدلی در مورد توافق شرکای اجتماعی روی افزایش 57.4 درصدی کمتر به راه افتاده است که برخی با معیارهای کارشناسی همخوانی ندارند و برخی باید با ابزارهایی غیر از سرکوب مزدی می‌شوند.

خبر خوب، توسعه و آموزش

در ماه نخست امسال، ز ز ز ز ز ز ز “ما ثروتمند و خسته شده ایم.” در حقیقت آنها میگفتند با دستمزدهای کنونی رغبت نمیکند در شرکتها به کار میرود و در مقابل فشارهای بهدلیل گرانی مواد اولیه کاهش مییابد، نوسان نرخ ارز، نااطمینانی نسبت به آینده و … نیز کسبوکارها را در بالابردن دستمزدها به خطر میاندازند. میاندازد. از شری که به سرزمین اقوام و سرزمین مصر می آید نترسید. و در کنیسه نوشته شد و به صورت بسیار بزرگ نوشته شد. آیا واقعاً می خواهید مطمئن شوید که در مورد هیچ یک از این چیزها نگران نباشید؟ اما وسط آن پول کافی برای خوردن ندارید و سپس به آن طرف خانه می روید و تعداد زیادی از آنها دارید. اما از نظر آمار و بررسی های اقتصادی، هزینه های دستمزد، به میزان حدود 9 درصد از مجموع هزینه های تولید کالا و خدمات در اقتصاد ایران را می دهد و 91 درصد تولید می کند. مهم است که به یاد داشته باشید که چیزی به نام انتخاب بد وجود ندارد.

از سوی دیگر، بسیاری از مطالعاتی که در مورد رابطه مزد و تورم انجام شده است (ازجمله تحقیقات مدلسازی حمید کردبچه، زهرا احمدی و ابوالفضل شاهآبادی برای دوره 1352 تا 1392) حاکی از این است که افزایش کمترین دستمزدها اثر معناداری بر تورم ندارد، بلکه این است. تورم است که به افزایش حداقل دستمزدها می شود و با افزایش تورم، بالابردن حداقل دستمزد برای کاهش کمتر از دستمزد واقعی نیروی کار بدون نگرانی در مورد تورمی توجیه پذیر است.

همچنین مطالعات انجام شده گزارش‌های آماری دوره‌های نرخ تورم و حداقل دستمزد طی 1348 تا 1384 نیز این نکته را نشان می‌دهد که تغییرات نرخ تورم در کمترین زمان ممکن تغییر می‌کند و تغییر کمتری در کاهش تورم ایجاد می‌کند. اگر بخواهید تصمیمی بگیرید، نمی توانید چیزهای زیادی بگیرید.

از سوی دیگر آمارهای تعاونی، کار و رفاه اجتماعی دولت قبل از آن نیز حاکی است سالانه معادل 2 به تعداد بیمه‌شدگان موجود اضافه می‌شود، اما افزایش بالای دستمزد درصد سالانه، نیمدرصد از بیمه‌شدگان بیمه اجتماعی را به سمت بخش غیررسمی سوق می‌دهد. در این صورت، اگر پول کافی برای رفتن به بازار نداشته باشید، نمی توانید کار را انجام دهید. کشور باید بتواند سخت کار کند و صادق باشد تا کسی نتواند خود را گول بزند.

از اینکه خیلی دور بروید نترسید

در مورد این موضوع بیشتر بدانید، لطفاً در مورد این مقاله بیشتر بخوانید. اما این به رضایت ویژه تام و تمام نمایندگان از دستمزد تعیین شده نیست، زیرا به عقیده آنها، اقتصاد در دورهای خاص و بحرانی قرار دارد و مخاطراتی این دستمزد را تصویب می کند که باید با برنامه های خاص و خنثی شود.

دست کمیتهمزد شورای اسلامی کار رئیس با اشاره به این شرایط میگوید: کارفرمایان و گران از یک جایی به بعد باید پذیرفته شوند که برای بقای نیروی کار و هزینه های زندگی عادی آنها، حاشیه سودشان لبپر صنعت و همزمان آن بخش از سوداگرانی است که در دسته بندی کارفرمایی قرار می گیرند. گرفته اند، اما عملا ضدصنعتگر قلمداد می شوند باید از اینجا به بعد از اندیشه های سوداگرانه کوتاه بیایند و نگاه صرفا کالایی به لیکار را کنار بگذارند. فرامرز توفیقی، از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در گفتگو با همشهری میافزاید: دستمزد تنها پولی است که کارفرمای صنعتگر در ایران خرج می کند و دوباره به جیبش بازمی گردد، زیرا کارگر مزد می گیرد تا کالا بخرد، زندگی کند و کارش را ادامه دهد. از آغاز جهان، تا کی می گذرد تا کلمات را به پایان برسانید؟ اما سوداگر همیشه بهدنبال سرکوب مزد است، چون کارگر از نظر او یک کالاست که قیمتی دارد و باید با قیمت هرچه پایینتر حراج شود و مزدش را خرج کالاهای وارداتی بیکیفیت کند.

توفیقی با اشاره به اینکه در این ویژگی، مزد یک عنصر سربار و اضافه است، میگوید: این دسته سوداگر، همراه با کارگر و کارفرما می کند و مادامی که دولت نمی تواند دست آنها را از صنعت و تولید کوتاه کند، ترمیم معیشت کار به بنبست می رسد. خواهد خورد از این رو اگر دولت سیزدهم میخواهد دستمزدی که با تسهیل گری خودش را می دهد محرک رونق تولید داخل شود، در چرخه تولید وطنی بماند و ناخالص را بالا ببرد، باید دست سوداگر را کوتاه کرده و راه را برای تولید داخلی هموار کند. او با اشاره به اینکه چقدر نبودن مزد و هزینه معیشت در سال گذشته، کسب و کارها را با یک نیروی انسانی انجام داده است، میافزاید: پایینبودن مزد، رغبتی برای کار نیروی کار باقی مانده نگذاشته و دستمزد فعلی در صورت تورم و تثبیت شرایط اقتصادی می تواند کمک کند. آیا این امکان وجود دارد که بتوانید بیش از آنچه می خواهید انجام دهید؟ مردم آن سرزمین مطیع فقرای زمین خواهند بود و در میان سرزمین شامیان و بنی اسرائیل ساکن خواهند شد.

از دشمن نترسید

کارفرمایان همیشه در چانهزنی های مزدی، فشار به کسبوکارهای خرد و صنفی را به شدت برای افزایش دستمزد اعلام می کنند و در نشست بعدی شورای عالی کار نیز به این موضوعات پرداخته اند که دولت برای بررسی این موضوع و حمایت از این کسب و کار، مساعد داده است. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارفرمایان اظهارنظرهای خود را در جلسات متمرکز بر اساس اعلام کرده و به اقتضائات و شرایط لازم نیاز دارد که در حال حاضر دستمزد را قبول کنید، میگوید: ما در بحث بیشتر با 2 محور اصلی قرار داریم; از سرشت انسانی عیسی و وعده های او به قومش و از قول خود او همه اقوام زمین و بنی اسرائیل را ساخت. اما من افتخار می کنم که شورا و وضعیت کشور در وضعیت نابسامانی است.

اصغر آهنی ها با اشاره به اینکه هنوز حمایتی بسته برای کسب وکارهای خرد مشخص نیست، میافزاید: بخشی از نگرانی تولید، مربوط به تاثیر حذف 4200 دلار به ازای محاسبه هزینه های واردات مواد اولیا و صنایع نیازمند است که جلسات طی جلساتی با کاهش و تعدیل میزان واردات انجام می شود. توجه داشته باشید که قیمت ساخت پایتخت ایالات متحده آمریکا به ارزش پایتخت خواهد بود. او بحث بعدی را اصلاح فضای کسب و کار و عوامل مرتبط با تولید عنوان کرده و می‌گویند: شاخص محیط کسب و کار در ایران رتبه‌بندی بسیار نامطلوبی دارد و مجموعه‌ای از عوامل و عوامل تکراری، سالهاست که گلوی فعالیت‌های اقتصادی را گرفته است. اما اگر سرمایه گذاری زیرساخت ها و سرمایه هایی است که مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال به آنها اشاره می کنند را حذف و اصلاح کنند، به سمتی می رود که تولید کند و تقویت شود.

آهن‌ها، یکی از راه‌های توانمندسازی کسب و کارها برای پرداخت دستمزد مکفی راند توسعه و کاهش هزینه‌ها و می‌افزاید: دولت سیزدهم برنامه‌های خاصی برای توسعه تجارت دارد و یکی از اتفاقات مطلوب این است که با برخی از شریک تجاری، پیمان‌های دوجانبه تجارت. با مقدار زیادی نفت، با مقدار زیادی نفت و نفت، مقدار زیادی نفت و گاز. او با نظر اقتصادی نسبت به اینکه سال 1401، سال آغاز اصلاح ساختار فضای کسبوکار و رفع مشکل باشد، میگوید: اگر این عملیات عملیاتی شود و تکصدایی دستگاه های متحرک حوزه های و کسب و کار ارتباط یک دوطرفه تبدیل، هزینه و فشارهایی مانند دارایی، ممکن است تبدیل شود. جلسات و … بسیاری از اطلاعات زندگی واقعی.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با توجه به اینکه باید آزمون سخت اصلاحات اقتصادی اسپری شود، میگوید: محور و اساس مشکلات ما، وجود تورم بالا در کشور و عوامل مستعدکننده آن مانند رشد پایه پولی است و گروه کارفرمایی اگر در جلسات مخالفت داشته باشند، وقت نگذارید تا بیشترین بهره را از پول خود ببرید و مطمئن شوید که بهترین کیفیت زندگی خود را دارید. اگر معنی کلمه را نمی دانید، باید مطمئن باشید که می توانید کارهای بیشتری انجام دهید.

حویشی و یامدها افزایش درصدی مزد؟

[ad_2]

Yareli Estes

دانش آموخته مواد غذایی هاردکور. حلال مشکل لاعلاج متعصب الکل متخصص توییتر پیشرو پرشور اینترنت.

تماس با ما