جکسون می‌گوید که با توجه به نامزدی تاریخی در دیوان عالی، به دلیل تغییر تمرکز به سنا، «تواضع» کرده است.

[ad_1]

[ad_2]

Charlie Ray

نرد سفر. علاقه مند به موسیقی. بشارت دهنده توییتر. متعصب بیکن کاوشگر Wannabe. دانشجو. گیک وب دوستانه. تمرین کننده آبجو آماتور. ارتباط دهنده.

تماس با ما