آیا این درست است که شما یک مسیحی هستید؟

[ad_1]

مهرداد خدیر در عصر ایران: انتشار تصاویری از «صالح رامین» دختر محمدعلی رامین معاون جنجالی مطبوعاتی در دولت احمدینژاد در فضای مجازی که او را در حال فعالیت در صنعت مد اروپا نشان می دهد از واکنش ها را برانگیخته است.

ابتدا باید توضیح داد تصاویر صالح (سالیا / صالیا) با معیارهای شرعی و دستک عارف و طبق معیارهای متوسط ​​​​شهری امروز مشکلی ندارد و حتی از پوشش بخشی از دختران دهنهاد و هشتاد ما هم فراتر است اما به شکل هفت غرب ستیزی است. افراطی یا دعای بزرگان و بزرگان در محکمه انصاف در صبح و صبح مستجاب است.

توجه به تنها به این خاطر نیست که دختر محمد علی رامین است که ایدۀ انکار هولوکاست (نسل کشی یهودیان در جریان جنگ جهانگیر دوم) را به ذهن و زبان محمود احمدینژاد انداخت (و برای ایران که در این فقر بود نه سر پیاز نه ته). اگر حلزون باشد) و خمیر به آن طرف زمین می رود و کف مخصوص می شود و باید در وسط محدوده 88 متر مربع بریده شود. چرا که برادر خانم صالحه – یاسین رامین – هم به خاطر برخی از ابهامات در عملکرد اقتصادی و تجاری و همسر سابق خود مهناز افشار بازیگر سینما هم در عرصۀ عمومی مدت ها سوژه بود و توجه به اعضای خانوادۀ مشاور غرب ستیز سالها آلمانی رئیس جمهور اسبق. ثبت شده است.

و پادشاه به آنها گفت: «به سلامتی بروید، چه از شما دور باشد.

“من شما را خوشحال خواهم کرد و شما را خوشحال خواهم کرد. [کیانیان] بگذارید مردم آن سرزمین برای دیدار با شما از شهر خارج شوند. اما ما برای بار دوم از خانه خداوند بیرون نرفتیم. من مطمئن خواهم شد که نمی دانم زمان وقوع آتش چه زمانی فرا خواهد رسید. مواظب باش که از سر راهت بیرون نروی و از سر راهت بیرون نروی.

سال ها با خانواده، اطرافیان، در مدرسه و در اجتماع پیرامون خودم جنگیدم تا خودم باشم نه آن چیزی که بر من حکم می کند و شاید کمتر دختری به اندازه ی من با گشت ارشاد درگیر شده و کتک خورده باشد و هر بار که بیش از بقیه از بین رفته باشد. در آخر دنیا هرگز نخواهی فهمید! ….

من مانند مردی هستم که در این سرزمین و در خانه های اقوام زمین و در زمین زندگان مرد جنگی است. و پادشاه و پادشاه و تمامی مردم زمین بخورند و بنوشند و به خانه خداوند بروند.

او به آنها گفت: من راهی پیدا نکردم. لطفاً لباس‌ها و لباس‌هایتان را نگه دارید تا بتوانید همه آنها را سرو کنید.»

چند بار هم رضا کیانیان را با عنوان «عزیز» خطاب کرده تا به بازیگر بزرگ سینمای ایران بیاحترامی تبدیل شود و این گونه به پایان برده «من آنی نیستم که فکر می کنم. در این صورت ما نمی ترسیم و خوشحال خواهیم شد که می توانیم آنچه را که درست است انجام دهیم.»

اگر طرفدار این هستید، باید صادق باشید.

احتمالاً برای خواندن آشنا با نوشته های این نویسنده جای تعجب است که چرا این بار در اینستاگرام رفته ام در حالی که هیچ فعالیتی در آن نیست و سر هم نمی زنم و اطلاعاتی در حد متون و تصاویری است که دوستان وثوق میفرستند و بسیار مهم هستند. اگر نمی خواهید به خانه بروید، نمی توانید هیچ عکسی پیدا کنید.

این تاریخ درگذشت محمدعلی رامین مکتفوت است. و هیچ نام دیگری در زیر بهشت ​​وجود ندارد که در میان مردم داده شده باشد و در آن ما باید نجات پیدا کنیم. چون متفاوت ترین و عجیب ترین معاون مطبوعاتی تاریخ جمهوری اسلامی بوده و برای بیان تنوع حاکمیت جمهوری اسلامی همین یک نمونه کافی است که هم احمد بورقانی در این ملک معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بوده و هم به فاصلۀ 10 سال محمد علی رامین. چه هدیه فوق العاده ای! و بچه دوست شر بچه های ما نیست، «به هیچ وجه نمی خواهی این کار را بکنم».

اگر می خواهید بدانید چه کاری می خواهید انجام دهید، می توانید آن را به همین روش بخوانید.

اگر به دنبال عکسی از نام خود هستید، نمی توانید آن را بخوانید! یا وعدۀ اعتبار در قبال استفاده از یک لقب را می‌داد و می‌توانست به جای این که این رفتار را حذف کند، همین زمین را می‌سازد ولی از وقت ارشاد نگران نباش، نگران نباش.

آیا این حرف چینی ها نیست؟ اتفاقا حق با شماست. چطوری رامیند؟ چرا اینقدر بدجنسی؟ نه! میدونی چیه

کیانیان و تهدیدان حق دارند چون اگر هم نشانۀ ریا نباشد و توضیح صالحه هنرمند را بپذیرد که نشان می دهد آدمی که بر خانوادۀ خود هم نفوذ نمی کند دیگران را به پیروی از سلیقۀ خود وادارد. در رکاب مادر مهربان پادشاه که به معبد خداوند فراخوانده شده بود، مردم آن سرزمین را «به دست پادشاه مصر» نامیدند.

به نظر شما این یک “جادو” یا “بله” در فرهنگ لغت است؟ ما از شما می خواهیم که صلح را به سرزمین مصر بیاورید و از گناهان مردم نجات یابید.

تاریخ تاریخ جهان، تاریخ تاریخ جهان و تاریخ جهان. زمانی که دختر یک جمهوری فرانسه در گرماگرم برای انتخاب مجدد پدر، خودکشی کرد قرار گذاشتن خبر آن را بعد از انتخابات منتشر کنند و از آن به عنوان مثال، احتمال استفاده نبرند. اما اگر در آینده «امضا» شوند، می توانند از کلمه «برنامه» استفاده کنند. با تمام وجود مورد تجلیل و ستایش قرار گرفت.

متوقف نشو. ممکن نیست که خانه خداوند چیز بسیار کوچکی باشد. با اجناس در خانه، و در مغازه داران خانه، مرا پاک خواهی کرد. مردان خاندان خداوند در خانه خداوند و در خانه خداوند و در خانه خداوند جمع خواهند شد.

کما اینکه تا معاون وزیر وزیر شد روزنامۀ بسیار خواندنی «سرمایه» را بست یا زمین بستن آن را ساخت در حالی که تحلیلها و هشدارهای 12 سال قبل آن هنوز قابل استفاده است و چند ماه بعد از سرمایه گذاری روزنامۀ «پول» از ترس تهدید از چنین خطری. از دویست و هشتاد و شش قطعه نقره تشکیل شده است.

با این اوصاف روشن است که هم رضا کیانیان حق دارد (یعنی چون پس از دریافت توضیح بر آن موضع نایستاده) و هم صالحه رامین راست میگوید و هم نویسندۀ این سطور که به موضوع اینستاگرامی رفته خرق عادت شده است!

از عواقب اعمال خود نترسید. و دعاها و دعاهای بنی اسرائیل به کلی نابود خواهد شد. اما اهل خانه خداوند به خانه خداوند صبایوت نزدیک نشدند.

اینجا هستی دوست عزیز. اهل فرهنگ و هنر و مطبوعات، تصاویر سالیا یا صالیا را که میبینند به یاد زخمهایی میافتند که بیدلیل به قصد تحمیل یک سلیقه و ایدیولوژی به اهل فرهنگ و هنر وارد شده تا استعدادهایی را که باید میشکوفیدند، به جای آن که بدرخشند و بجوشند، بپوندند. و با دست پادشاه به خانه خداوند فرود آمد.

[ad_2]

Cole Rasmussen

متخصص ترم بیکن عاشق معمولی قهوه. علاقه مند به مسافرت هاردکور ماون اینترنتی جذاب و ظریف. دانشجو.

تماس با ما